Toimintasuunnitelma

RATSASTUSURHEILIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019

HALLITUS

Ratsastusurheilijat ry:n hallitukseen kuuluu vuonna 2019 puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 3-8 kertaa tai tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa myös seuran alueella toimivien tallien edustajia sekä muita yhteistyökumppaneita. Kokous voidaan pitää myös sähköpostikokouksena, mikäli asioita on vähän, eivätkä ne vaadi paljon keskustelua.

JÄSENET

Tavoitteena on jäsenmäärän kasvu tai ennallaan pitäminen vuoteen 2018 verrattuna.

TALOUS

Toiminnan menot katetaan jäsenmaksuilla, koulutustilaisuuksien osallistumismaksuilla, kilpailuiden lähtömaksuilla ja tapahtumien yhteydessä järjestettävällä buffetmyynnillä. Avustuksia anotaan mm. Aktia säätiöltä, Porvoon kaupungilta ja Neste Oililta. Tarvittaessa yhdistys hakee apurahoja tapahtumia varten.

Jäsenmaksut vuonna 2019

Seuran osuus jäsenmaksuista pidetään ennallaan; seniorit 10€, juniorit 8€, perheenjäsenet 7,50€ ja kannatusjäsenet 20€. Lopulliset jäsenmaksut määräytyvät liiton jäsenmaksujen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan SRL kerää maksut suoraan omalle tililleen ja tämän jälkeen tilittää seuran tilille seuran osuuden.

TAVOITTEET

Kauden 2019 tavoitteena on aktivoida seuran jäsenistöä osallistumaan eri tavoin seuran toimintaan. Seura panostaa toimintaansa vuonna 2019 kilpailutoimintaan ja yhteisölliseen tekemiseen. Tavoitteena on nostaa kymmenen uutta junioria SRL:n virallisen kilpailujärjestelmän piiriin ja innostaa aikuisia kehittämään monipuolisesti ratsastus- ja hevosmiestaitojaan.

VALMENNUKSET

Vuonna 2017 seura liittyi SRL:n Talent- ohjelmaan, minkä ansiosta toiminta on elävöitynyt huomattavasti. Talent- ohjelma on jatkunut nyt kaksi vuotta ja sen tarjoamaa ohjelmaa on tarkoitus monipuolistaa.

Valmennuksia tuetaan ja seura haluaa kehittää uutta tarjontaa vuodelle 2019 käytössä olevien varojen puitteissa. Estevalmennusta tarjotaan lisää ja kannustetaan ratsastajia kohti SRL:n virallisia kisoja. Kouluvalmennuksiin kehitetään uusia toteutustapoja ja tarjotaan monipuolisia vaihtoehtoja.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailuharjoituksia järjestetään vuoden 2019 aikana 4-5 kertaa. Kilpailut järjestetään ja organisoidaan talkoovoimin ja niihin ovat kaikki tervetulleita mukaan. Lisäksi seura järjestää luennon kilpailusäännöistä ja toimintatavoista kilpailupaikalla.

KOULUTUSTOIMINTA

Seuran lisenssin omaaville tuomareille ja muille toimihenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua liiton eri tasoisiin koulutuksiin. Seuran uusia toimihenkilöiksi koulutettavia jäseniä rohkaistaan hakeutumaan koulutukseen.

MUU TOIMINTA

Seura järjestää ja organisoi yhteisiä retkiä ratsastus- tai muihin hevosalantapahtumiin. Seura järjestää myös merkkisuoritustapahtumia halukkaille ja laajentaa tarjontaa ratsastusmerkeistä myös hevosenhoito- ja ruokintamerkkeihin.

JÄRJESTÖASIAT

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään maaliskuussa 2019. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuussa 2019.

TIEDOTUS

Liiton jäsenetuna tulee Hippos- lehti kaikille kotiin. Seuran omat jäsentiedotteet toimitetaan sähköpostina niille jäsenille, keiden sähköpostiosoite on rekisterissä ja lisäksi jäsentiedotteet julkaistaan myös seuran internetsivuilla www.ratsastusurheilijat.com. Sivuilta löytyvät myös ajankohtaiset ilmoitukset, tiedotusasiat ja kilpailujen kutsut sekä tulokset. Seuralla on myös oma Facebook – sivusto sekä Instagram -tili, joiden avulla kerromme ajankohtaisista asioista.

Kilpailuista ja tapahtumista tiedotetaan myös Kylmäkiven Ratsutallin ilmoitustaululla, sekä sähköpostitse muille Porvoon ja lähiseudun harrastajille, talleille ja seuroille. Harkinnan mukaan julkaistaan lehdistötiedotteita.